Przygotowane tu siatki pomogą Wam sprawdzić, czy wzrost, waga i BMI dziecka są prawidłowe do wieku, oraz jak uzyskane wyniki dziecka wypadają względem populacji dzieci w tym wieku. Siatki centylowe służą do obiektywnej oceny rozwoju fizycznego dziecka. Są odrębne siatki centylowe dla dziewcząt i chłopców. Wyliczony centyl to wartość statystyczna z której możemy wyczytać, ile procent dzieci waży mniej niż Twoje dziecko a ile więcej. Przykładowo, jeśli dziecko ma wagę równą 67 centylowi dla danego wieku, oznacza to, że w losowej próbce 100 dzieci w tym wieku przeciętnie 66 z nich będzie od niego lżejszych a 32 cięższych. Tak samo odczytujemy centy wzrostu i BMI.

Więcej i dokładniej o siatkach centylowych przeczytacie tu ....

Przetwarzanie...