Cennik

 Porad udzielam przez skype, telefon i w gabinecie.

 

Szczególne postępowanie dietetyczne - I duże spotkanie – dla rodzin z dziećmi poszukujących pomocy z powodu stanu zdrowia (alergie, nietolerancje, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, reflux, rehabilitacja, i inne, nawet te jeszcze nieokreślone)-

Ocena stanu zdrowia i wybór diety wywiad, siatki centylowe wagi i wzrostu, BMI, analiza wyników badań i/lub wskazanie badań do wykonania, jeśli jest potrzeba to pokierowanie do odpowiedniego specjalisty, wskazanie właściwej diety,  podanie odpowiednich produktów wskazanych i tych które należy wykluczyć, ustalenie schematu żywienia w ciągu dnia i tygodnia, wybór przepisów, wybór metod żywienia i postępowania z dzieckiem.

120 minut

160zł

Szczególne postępowanie dietetyczne  - II i kolejne spotkanie – analiza jadłospisu, korekta i dalsze zalecenia

* II spotkanie odbywa się w zależności od potrzeby, ale nie później niż po 6 tygodniach, w międzyczasie rodzice przesyłają emailem krótkie informacje o postępach – sukcesach i trudnościach, żebym mogła odpowiednio zareagować i pomóc lub pochwalić.

45 minut

75zł

Wybiórczość żywieniowa - I spotkanie dotyczące nauki żywienia dziecka z wybiórczością żywieniową wywiad dot. nawyków żywieniowych, analiza jadłospisu obecnego, siatki centylowe wagi i wzrostu, ocena BMI, wybór metod nauki jedzenia, jeśli trzeba – wskazanie odpowiedniego specjalisty i/lub badań do wykonania

120 minut

160zł

Wybiórczość żywieniowa – II i kolejne spotkania analiza postępów, analiza jadłospisu, siatki centylowe wagi i wzrostu, ocena BMI, dalsze wytyczne postępowania

* II i kolejne spotkania odbywają się w zależności od potrzeby co 2-4 tygodnie. Rodzice w pierwszych 2 tygodniach przed kolejnym spotkaniem, są zobowiązani do przesyłania krótkich informacji o postępach co 3 dni (bezpłatnie, dla mojej wiedzy i oceny sytuacji, żebym mogła zareagować, jeśli dzieje się coś „niewłaściwego” i podpowiedzieć, lub „pozytywnego” i pochwalić, ucieszyć).

45 minut

75zł

 

Nadwaga i otyłość u dziecka – I spotkanie - wywiad, analiza jadłospisu obecnego, siatki centylowe wagi i wzrostu, ocena BMI, wytyczenie nowego sposobu żywienia i postępowania z dzieckiem, ustalenie schematu dnia z wielkością porcji,

*Rodzice są zobowiązani monitorować wagę dziecka co tydzień bądź w gabinecie, bądź stacjonarnie w domu i przesyłać do mnie emailem

60 minut

 

 

 

 

80zł

 

 

 

 

Nadwaga i otyłość u dziecka – II i kolejne spotkania ocena wagi, wzrostu, BMI, korekta jadłospisu, dalsze wytyczne

* kolejne spotkania odbywają się na początku co 7dni, a następnie w miarę potrzeby co 2-4 tygodnie w zależności od postępów.

30 minut

50zł

Dodatkowo na życzenie - kompozycja jadłospisu w dietach szczególnego postępowania żywieniowego

7 dni

70zł

Przedłużenie spotkania

30 minut

35zł


Po każdym spotkaniu otrzymacie Państwo raport ze spotkania wraz z ustalonymi priorytetami w formie papierowej bądź  elektronicznej.

Służę również pomocą w dokonaniu pierwszych zakupów, podpowiem, które produkty są właściwe dla danej diety.

Wykłady i warsztaty dla grup - cena do uzgodnienia. 

Fakturę otrzymacie Państwo w formie elektronicznej na wskazany przez Was adres email. Aby dokonać rezerwacji terminu spotkania należy wykonać płatność we wskazanym w fakturze terminie. Brak wniesionej opłaty za spotkanie jest jednoznaczny z usunięciem rezerwacji. 

Faktury dla Fundcji wystawiam z terminem płatności do 4 tygodni.

Oplata jest wnoszona za spotkanie we wskazanym terminie. 

 

 
Przetwarzanie...